Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2014

fanaberie
2478 03ba
Reposted fromkatalama katalama
fanaberie
- Czekałem, kiedy spytasz. Przecież rozumiem, że mogłaś wpaść w panikę, ale na tym polega zaufanie, że nie boimy się spytać o wszystko i powiedzieć wszystko. Prawda?
— W. Gorczyńska- Dlaczego nie poczekałaś?
fanaberie
I daj się zwieść W swe usta włóż mnie
— Łap mnie.
Reposted fromdashuri dashuri viakatalama katalama
7077 2829
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakatalama katalama

May 02 2014

fanaberie

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viaCuukierek Cuukierek
fanaberie
“ Każde znajomości, każdego faceta czy dziewczynę na swojej drodze trzeba dobrze interpretować, bo jeden facet może być tylko po to byś np. wiedziała że musisz sie szanować, drugi nauczy Cię, że "konfitura za muchą nie lata", trzeci może być próbą generalną przed poznaniem kogoś wyjątkowego i na całe życie. Nie możesz więc myśleć, że z Tobą jest coś nie tak i że przyciągasz złych ludzi, bo wszytko jest jak być powinno, czasem tylko nie tak łatwo jakbyśmy tego chcieli. ”
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viamelancholy69 melancholy69
fanaberie
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viatake-care take-care
1023 bacb 500
fanaberie
6893 590c
Reposted fromniewychowana niewychowana viatake-care take-care
fanaberie
8884 3b12
fanaberie
1239 2d40
Reposted fromcanadasquare canadasquare viatake-care take-care

April 30 2014

fanaberie
3218 59e6
Reposted frommrautyna mrautyna viaclintwestwood clintwestwood
0165 5e83
9157 9e1a
fanaberie
1045 c1cd 500
Reposted fromladies ladies viaclintwestwood clintwestwood
fanaberie
fanaberie

April 18 2014

fanaberie
0071 d042
Reposted fromcountingme countingme viatake-care take-care
fanaberie
Kobieta nie chce mężczyzny spolegliwego, nie potrzebuje kogoś, kto będzie jej pieskiem, chce faceta, który będzie wiedział, czego chce, będzie zdecydowany i odważny. Kobieta nie wchodzi w związek po to, by być matką, ale po to, by być kobietą - i być czasem zmuszoną do uległości. Jeżeli mężczyzna, z którym jest, nie potrafi postawić na swoim - już przepadł w jej oczach.
— Moje Kochanie na fecie, Arek.
Reposted frommarysia marysia viakasmii kasmii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl