Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2014

fanaberie
6210 709a
Reposted fromgreyheart greyheart
fanaberie
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
8298 d78a 500

GROW TALL SKIN, FOLD ON. [BAD WEEDS GROW TALL]

fanaberie
4532 77ce
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaspontaneous spontaneous

July 10 2014

0034 4739
Reposted fromjohnkeats johnkeats viazavas zavas
fanaberie
3555 1ca5
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viaadelajda adelajda
fanaberie
0151 605c
Reposted fromobliviate obliviate viaadelajda adelajda
fanaberie
Mogę gubić się z Tobą w obcym mieście, kłócić się o 3 w nocy na przystanku. Mogę też leżeć z Tobą na kanapie w naszym mieszkaniu. Z Tobą mogę wszystko, a bez Ciebie nic. 
Reposted frompsychodelic psychodelic viazavas zavas
8542 fe73
Reposted fromdurchdieblume durchdieblume viazavas zavas
fanaberie
8443 689a
Reposted fromskatrix skatrix viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

June 02 2014

fanaberie
8885 8e60

"Kiedy skończyliśmy uprawiać miłość po raz pierwszy, zapadliśmy w głęboki sen, z którego za jakiś czas wybudziło nas rosnące podniecenie. Nim nastał brzask, wielokrotnie przysypialiśmy i budziliśmy się w pełnym upojenia cyklu, by wreszcie ocknąć się późnym popołudniem, czując wspaniałe spełnienie i niemożliwy do wytrzymania głód".

Philippa Gregory "Kochanice króla"
Reposted fromtimetolove timetolove viamelancholy69 melancholy69
fanaberie
3873 eee2
fanaberie
Reposted fromweightless weightless viamelancholy69 melancholy69
2318 4158
0915 b0e0
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamelancholy69 melancholy69
fanaberie
3010 c61b
fanaberie
Prawdziwy mężczyzna niczego nie musi kobiecie udowadniać, wystarczy, że jest blisko, a wtedy kobieta ma już wszystko.
— Anna Ficner-Ogonowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viamelancholy69 melancholy69
fanaberie
fanaberie
0263 4ef1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl